Palvelumme

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia thumb

Musiikkiterapia on hoito-ja kuntoutusmuoto, jossa musiikkia ja sen eri elementtejä (rytmi, melodia, harmonia, sointiväri, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.Musiikkiterapia sopii kehityksellisten, neurologisten ja sosiaalisten ongelmien kuntouttamiseen.

Monimuotoryhmäterapia

 

Monimuotoryhmäterapia on hoito-ja kuntoutusmuoto, jossa musiikki-ja toimintaterapian työtapoja yhdistetään ryhmämuotoisessa toiminnassa. Soittaminen ryhmässä, pelaaminen, leikkiminen ja keskustelu sekä muut luovat terapiamenetelmät toimivat hienona oppimismahdollisuutena sosiaalisten taitojen, tunnetaitojen ja itseilmaisun harjoittelussa.

 

Muita palveluitamme:

Ryhmäterapiat, musiikkiterapiaryhmät

Monimuototerapiaryhmät ( kahden eri terapiamuodon yhdistelmät, joissa molempien alojen terapeutti)

Vibro- ja fysioakustinen hoito

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut